Manual Card

{{alertMessage}}

{{headerText}}

{{voornaam}} {{famnaam}}


Geb.datum: {{gebDat2Display}} ({{geslacht}})
Nationaliteit: {{nationaliteit}}
Adres:
{{straat}} {{huisnr}}{{bus}}
{{postcode}} {{gemeente}}
{{land}}
Rijksregisternr: {{regnr}} {{sGeldigVanTot}}
Kies een club
Stamnr Logo Club Provincie Actie
{{club.stamNr}} {{club.naam}} {{club.regionaam}}

{{clubNaam}}

Klik op de balk hierboven om een club te selecteren!

Privacy

Uw persoonsgegevens:

zullen verwerkt worden overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en kenbaar gemaakt worden aan uw club van aansluiting.

zullen onder meer gebruikt worden ter uitvoering van de wettelijke opgelegde verplichting voor erkende sportfederaties of in het kader van de uitvoering van de onderliggende overeenkomst, zoals voor de opbouw van een ledenbestand, zodat Basketbal Vlaanderen u kan registreren, vertegenwoordigen, diensten verlenen en informeren of voor het opstellen van statistische rapporteren voor institutionele partners van Basketbal Vlaanderen.

zullen niet meegedeeld worden aan commerciële partners van Basketbal Vlaanderen of derden (behoudens uw club van aansluiting).

kunnen kosteloos ingekeken of verbeterd worden op uw verzoek.